به منظور پاسخ دادن به نیاز گروهی از مصرف کنندگان که علاوه بر کیفیت به قیمت هم اهمیت می دهند ، تولید محصولات هایلی در سال 1391 آغاز شد و در زمان کوتاهی مورد پسند عموم مردم واقع شد .
پس از یک سال شروع توزیع در بازار داخل ، صادرات به کشورهای عراق و عربستان سعودی نیز آغاز شد و هم اکنون به نامی شناخته شده در بازار ایران و عراق تبدیل شده است.
سبد محصولات هایلی شامل بستنی چوبی، چوبی ویژه، قیفی، لیوانی، یخی، نونی، عروسکس و پوش آپ می باشد.

لیست محصولات